Leegstand: Staat de Zwolse aanpak ook model voor Nederland?

Geschreven door:

|

30/09/2015 -

Leegstand: Staat de Zwolse aanpak ook model voor Nederland?

30 September 2015 – De strijd aangaan tegen kantorenleegstand. Dat is de niet geringe uitdaging die drie daadkrachtige partners oppakken in de regio Zwolle. De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en de Herstructurerings-maatschappij Overijssel (HMO) zetten zich de komende periode gezamenlijk in om, samen met andere belanghebbenden, de leegstand effectief tegen te gaan. Op 24 september hebben de partijen daar hun handtekening onder gezet. De Overijsselse hoofdstad is al langer succesvol in het vinden van integrale oplossingen.

Zwolle staat al jarenlang in de top 5 van de economisch sterkste gemeenten van Nederland. De stad is bovendien, en niet toevallig, het kloppende hart van een bloeiende regio. Toch kent ook Zwolle veel leegstand. Wethouder Economische Zaken René de Heer draait er niet omheen. “De kantorenleegstand is ook in Zwolle een probleem. Het gaat in onze stad om zo’n 135 duizend vierkante meter. Zeg 19 procent, ongeveer het landelijk gemiddelde.” De wethouder is er de persoon niet naar om zich neer te leggen bij middelmaat. “Daarom zetten we ons al langere tijd in om slimme maatwerkoplossingen te bedenken.”

Goed in snel organiseren

In Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van de provincie Overijssel vindt de wethouder iemand met een vergelijkbare hands-onmentaliteit. Van Hijum: “In de vijf grote steden van Overijssel – naast Zwolle, Almelo, Hengelo, Enschede en Deventer – zitten we wat betreft die leegstand iets onder het gemiddelde. Wil je daar iets aan doen, moet je je belangrijke partners aan boord hebben. In dit deel van Nederland zijn we goed in het snel organiseren van een integrale aanpak. Dat gaan we dus doen.”

Interactief en creatief

Het is geen toeval dat Zwolle is gekozen als stad waar de komende periode volop ingezet wordt op het tackelen van de problematiek. Net zomin als het toeval is dat gemeente en provincie de HMO betrekken bij de aanpak. Directeur Han Wiendels van de HMO benadrukt dat zijn organisatie veel ervaring heeft met het interactief en creatief aanpakken van ruimtelijke vraagstukken. HMO is een private partij waarvan de provincie enig aandeelhouder is. De organisatie levert kennis en kapitaal aan gebiedsontwikkelingen in Overijssel.

Zwolse model

Wat zijn de uitgangspunten van het ‘Zwolse model’? De Heer en Van Hijum benadrukken dat er vooral ruimte wordt geboden aan belanghebbenden – ondernemers, eigenaren, beleggers – om in actie te komen. Zo’n integrale aanpak gedijt in dit deel van het land, leert de ervaring. Een andere component is ‘stedelijk herverkavelen’. De gedachte is simpel: zorg dat je vraag en aanbod in beeld hebt, zodat je slim je kantoorruimte vult of vrijspeelt. Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop in Zwolle volgend jaar het Politiedienstencentrum een plek vindt in de Spoorzone. Door samenwerking tussen bestaande huurders, eigenaar en de Nationale Politie is hier snel passende kantoorruimte georganiseerd. Zwolle combineert dat met het ‘branden’ van specifieke kantoorlocaties in de stad. Rondom het station wordt ingezet op een concentratie van rijksdiensten, bij het nieuwe Isalaziekenhuis ligt het accent op zorg. Andere clusters voorzien in transformatie naar wonen of het faciliteren van (inter)nationale werkgevers.

Toepasbaar in Nederland

Wethouder De Heer: “We vinden twee dingen belangrijk: onze inzet moet realistisch zijn, en we moeten als niet meteen alle oplossingen voorschrijven. Ik denk dat onze doelen haalbaar zijn: zo lopen we er niet voor weg om (geplande) kantoormeters uit de markt te nemen. En ik denk ook dat we gezamenlijk oplossingen kunnen realiseren die letterlijk en figuurlijk constructiever zijn.” Van Hijum: “Oplossingen die niet alleen in Overijssel soelaas bieden, maar ook elders in Nederland land toepasbaar zijn. Die ambitie geen we niet uit de weg.”

De aanpak die gemeente Zwolle, provincie Overijssel en de herstructureringsmaatschappij Overijssel hebben uitgedacht om de kantorenleegstand tegen te gaan is op 24 september gepresenteerd.

Bron: Provincie Overijssel

YouTube voorvertoningsafbeelding
Share

Deel dit artikel

Gerelateerd Nieuws

Wonen en zorg kan binnenstad redden
Stedelijke regio’s versterken
Wethouder Eric van der Burg: ‘Amsterdam staat voor de vijfde uitleg’

Over de auteur