Kabinet zet in op City Deals voor versterking steden

Geschreven door:

|

28/06/2015 -

Kabinet zet in op City Deals voor versterking steden

Het kabinet wil als onderdeel van de Agenda Stad zogeheten City Deals sluiten met steden en andere belanghebbenden. Deze deals omvatten afspraken tussen publieke en/of private partijen om steden en stedelijke regio’s, – zowel bij het oplossen van hun concrete problemen als bij hun ambities -, vooruit te helpen. Het gaat daarbij met name om initiatieven met een sterk innovatief karakter die ook internationaal uitventbaar zijn.

Dit blijkt uit de brief over de voortgang van de Agenda Stad die de ministers Plasterk (BZK), Kamp (EZ) en Schultz van Haegen (IenM) en staatssecretaris Mansveld (IenM) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Steden en andere betrokkenen zijn zelf leidend bij het ontwikkelen van de City Deals. City Deals worden daarmee een belangrijke pijler van de Agenda Stad die het kabinet heeft aangekondigd. Bij City Deals kan het Rijk als partner optreden en behulpzaam zijn. Bijvoorbeeld bij het (tijdelijk) aanpassen van wetten en regels om ruimte te maken voor nieuwe ideeën, het leveren van regionaal maatwerk, het koppelen van bestaande geldstromen, het aanpassen van financieringsvoorwaarden en het werken met nieuwe vormen van aanbesteden.

De basis voor de Agenda Stad ligt in het gegeven dat Nederlandse steden een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de economie en de groei van werkgelegenheid. De meeste steden hebben een uitstekende uitgangspositie. Die is echter niet vanzelfsprekend en het kabinet is van mening dat het potentieel van “de stad” beter benut kan worden. De Agenda Stad wil daaraan een bijdrage leveren, met name door samenwerking in het stedennetwerk te bevorderen.

Tijdens het EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 schenkt Nederland aandacht aan de stad en de ontwikkeling van een Europese Urban Agenda. Deze ligt in het verlengde van de Nederlandse Agenda Stad en richt zich op het verbeteren van Europese regelgeving om stedelijke ontwikkeling verder te steunen, betere toegankelijkheid en benutting van Europese fondsen en het delen van kennis. Doel is het economisch en maatschappelijk potentieel van Europese stedelijke gebieden beter te benutten.

Share

Deel dit artikel

Gerelateerd Nieuws

Wonen en zorg kan binnenstad redden
Stedelijke regio’s versterken
Wethouder Eric van der Burg: ‘Amsterdam staat voor de vijfde uitleg’

Over de auteur