Amsterdamse woningmarkt in aktie

Geschreven door:

|

11/02/2015 -

Amsterdamse woningmarkt in aktie

Er worden heel wat palen geslagen in Amsterdam. Het stadsbestuur heeft ambitieuze plannen om de woningnood te lenigen. Aan het eind van de collegeperiode in 2018 moet de woningproductie op 5.000 woningen per jaar liggen.

Bouwen maar, moet wethouder Laurens Ivens  hebben gedacht toen hij het Actieplan Woningbouw 2014-2018 opstelde. Dat is ook wel nodig, wil Amsterdam de bevolkingsgroei van zo’n 10.000 inwoners per jaar kunnen opvangen.

Minder regels
In het actieplan heeft de wethouder maatregelen en actiepunten opgenomen om de productie van woningen te stimuleren. Er is een budget van € 60 miljoen vrijgemaakt.
Een deel van de maatregelen gaat over het functioneren van de gemeente zelf. Denk aan terugdringen van de bureaucratie en een betere ondersteuning van bouwende partijen. Zo wordt het ook voor kleinere partijen makkelijker om te gaan bouwen. Bijvoorbeeld zelfbouwers en bouwgroepen. Maar toch: 5.000 woningen per jaar?

Markt trekt aan
In 2014 heeft Amsterdam in ieder geval laten zien deze uitdaging aan te kunnen. Voor 5.200 woningen is toen de bouw van start gegaan. En als de nieuwbouw van en transformatie tot studenten- en jongerenwoning dezelfde vlucht neemt, lijkt die groei ook haalbaar. Daarnaast is op de woningmarkt steeds meer nadruk komen te liggen op huur- in plaats van koopwoningen. Huurwoningen worden doorgaans in grotere aantallen gebouwd dan koopwoningen. Overigens doet de markt voor koopwoningen het weer een stuk beter dan vorig jaar en groeit ook daar de nieuwbouw.

Kunnen we helpen?
Geheel in lijn met de tijdsgeest ligt er grote nadruk op herbestemming. De gemeente heeft een team opgetuigd om via deze weg minimaal 1.250 woningen te realiseren. Er is al veel bereikt op dit vlak, maar er staat nog altijd 1,3 miljoen m² kantoorruimte leeg.
Het herbestemmingsteam wil zich niet alleen richten op het bij elkaar brengen van partijen, maar zal de projecten langer begeleiden. Annius Hoornstra van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam: ‘Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop we Syntrus Achmea hebben geholpen bij de transformatie van de Molenwerf. We hebben daar mensen op gezet om het bestemmingsplan te wijzigen en tal van problemen op te lossen, waaronder die met strenge geluidsnormen. Dat is een heel andere aanpak dan ontwikkelaars zelf van loket naar loket te laten gaan. Onze lijn wordt nu veel meer: Waar kunnen we u helpen?’

Cultuur is veranderd
Nu is het terugdringen van bureaucratie geen verrassend item in de beleidsstukken van de gemeente Amsterdam. Hoornstra noemt het zelfs permanent corvee, maar benadrukt ook dat er al veel is gebeurd in de samenwerking met marktpartijen . ‘De cultuur in ons apparaat is veranderd: we zijn er om problemen op te lossen.’ Zo was het, door nauwe samenwerking met woningcorporatie de Alliantie bij de nieuwbouwplannen op Zeeburgereiland, mogelijk om binnen 11 dagen een bouwvergunning te verlenen.

Als het aan wethouder Ivens ligt, zullen er snel meer van dit soort mooie voorbeelden volgen. En ja, dan willen we wel geloven in die 5.000 woningen per jaar.

Share

Deel dit artikel

Gerelateerd Nieuws

‘Woningmarkt Friesland langzaam in herstel’
Tour de Provada
Diemen: afhankelijk van Amsterdamse woningmarkt

Over de auteur