Aftrap voor gebiedsverkenning Westland

Geschreven door:

|

30/10/2015 -

Aftrap voor gebiedsverkenning Westland

Met een symposium over de modernisering van de glastuinbouw, “Samen verder in het Westland”, is donderdag 29 oktober de aftrap gegeven voor een brede Gebiedsverkenning voor Westland. De gebiedsverkenning onder leiding van provincie Zuid-Holland en gemeente Westland moet eind 2016 leiden tot een concrete investeringsagenda voor de Greenport Westland.

Gedeputeerden, wethouders, ondernemers en kennisinstellingen spraken met elkaar over een economisch gezonde tuinbouw, de rol van de energietransitie daarbij en gebiedsontwikkeling in Westland. De aanwezigen erkenden dat de tuinbouw in de Greenport Westland-Oostland wereldwijd op de kaart staat. Maar om die sterke internationale concurrentiepositie te behouden is modernisering en verduurzaming van deze sector noodzakelijk. Op het symposium bespraken deskundigen met elkaar wat er nodig is voor de transitie en hoe de samenwerking kan worden vormgegeven. De opbrengst van de dag zal worden gebruikt als bouwsteen voor de Gebiedsverkenning.

Greenport in ontwikkeling

In de bedrijfslevenvisie van de Greenport Westland-Oostland spreken ondernemers gezamenlijk de ambitie uit om het tuinbouwcluster de komende jaren te ontwikkelen tot de meest duurzame sector ter wereld door nieuwe markten aan te boren en producten te ontwikkelen. Naast de herstructurering van tuinbouwbedrijven en de toepassing van nieuwe, moderne kassen zal gebruik worden gemaakt van andere warmtebronnen voor de verwarming van de kassen. Die leidt tot een flinke reductie van CO2-uitstoot. Voor bedrijven die straks via de zogeheten Warmterotonde worden verwarmd, is CO2-reductie van 60% mogelijk. De Warmterotonde levert restwarmte uit bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en aardwarmte (geothermie). Door het aandeel aardwarmte in de toekomst verder uit te bouwen nemen de emissies van schadelijke stoffen nog verder af.

Bereikbaar en verbonden Westland

Eerder op de dag werd de realisatie van het omvangrijke 3-in-1 wegenproject gevierd. Diverse innovatieve deelprojecten zijn onderdeel van de 3-in-1. De Snelbinder, de fietsbrug over het Vlietpolderplein en de drie turbo-verkeerspleinen die tot dusverre alleen in Zuid-Holland zijn toegepast en waarmee een grote hoeveelheid verkeer op een efficiënte manier kan worden verwerkt. Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie: “We willen de best bereikbare provincie zijn. Met het project ‘de N211 geeft energie’ creëren wij een omgeving waarin we met innovatieve bedrijven, burgers en onderwijsinstituten samen innoveren. Met deze partners ontwikkelen en testen we nieuwe manieren van wegaanleg en –onderhoud en energievoorziening die later rendabel toegepast kunnen worden.”

De N211 in Westland wordt een proeftuin op het gebied van duurzame energieopwekking. De provincie en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben vandaag de techpionier Plant-e de opdracht gegeven om in het natte grasland bij de provinciale weg stroom op te wekken uit levende planten. Plant-e is een jong bedrijf dat stroom produceert uit levende planten en bodembacteriën.

Share

Deel dit artikel

Gerelateerd Nieuws

Herstel kantorenmarkt vooral in grootste steden
Tour de Provada
Provada thema dag 3: authenticiteit, wat is dat eigenlijk?

Over de auteur