6000 Hagenaars denken mee over hun wijk

Geschreven door:

|

06/02/2015 -

6000 Hagenaars denken mee over hun wijk

Bijna 6000 inwoners van Den Haag hebben hun mening gegeven over activiteiten in hun wijk. Nog niet eerder deden zoveel mensen mee aan de online enquête ‘Verbeter uw wijk’. In 2013 gaven 3000 mensen hun visie, in 2012 waren dat er 600. De uitkomsten vormen de basis voor het activiteitenprogramma 2015 van de gemeente.

In het activiteitenprogramma staat wat de gemeente dit jaar in samenwerking met wijkbewoners doet aan leefbaarheid, welzijn, jeugd, groen en veiligheid. Voor de uitvoering is ruim € 8 miljoen beschikbaar. De meest genoemde suggesties gaan over parkeersituaties, verbetering bestrating en meer aandacht voor handhaving (grof vuil, hondenpoep, snelheidsbeperkingen). Maar ook het creëren van meer fietsparkeerplekken en het onderhouden van groen staan hoog op de agenda bij bewoners.

Het geld is niet alleen bedoeld om knelpunten voor bewoners op te lossen, maar ook om hen in staat te stellen zelf mee te werken aan het verbeteren, schoonhouden en veiliger maken van hun wijk. Bewoners geven ook aan dat ze de handen uit de mouwen willen steken en dat zij willen meehelpen om de plannen in de praktijk vorm te geven. Bijvoorbeeld door het beheer van een buurthuis op zich te nemen of door activiteiten te organiseren bij een stadsboerderij.

Wethouder Rabin Baldewsingh (Wijkaanpak): “Nog niet eerder hebben we voor het activiteitenprogramma zoveel reacties en ideeën vanuit de wijken ontvangen. De betrokkenheid is groot, het geeft aan dat wijkbewoners graag meedenken over hun directe leefomgeving. Mede dankzij de mogelijkheden van e-participatie kunnen we de Haagse kracht steeds beter benutten.”

De resultaten voor de acht stadsdelen zijn hier beschikbaar te raadplegen. Nieuw is dat bezoekers het onderzoeksrapport ook interactief kunnen bekijken. Met een zelfgekozen filter worden de resultaten dan bijvoorbeeld gespecificeerd naar geslacht, leeftijd of wijk.

Share

Deel dit artikel

Gerelateerd Nieuws

‘Woningmarkt Friesland langzaam in herstel’
Tour de Provada
Diemen: afhankelijk van Amsterdamse woningmarkt

Over de auteur