Wonen

Regio FoodValley start discussie over het woonbeleid
februari 18, 2015 - (0) comments

Regio FoodValley start vandaag het digitale platform Woonforum. De regio heeft de ambitie om, samen met corporaties en marktpartijen in de regio, [...]

Werken

Rijk gaat haar huurprijzen transparanter maken
februari 06, 2015 - (0) comments

Het Rijk gaat transparanter maken tegen welke huurprijzen het Rijkskantoren huurt en zal ook meer publiceren over de bijkomende [...]

Winkelen

Systeemcrisis in retail afgewend
februari 25, 2015 - (0) comments

Het is bij V&D net zoals bij Ajax: als het slecht gaat, heeft Nederland ineens 16 miljoen analisten. Ieder is zo overtuigd van zijn eigen deskundigheid dat deze column daar weinig [...]

Geef ons de Primark!

Geef ons de Primark!

februari 09, 2015
Virtual shopping

Virtual shopping

december 23, 2014

Beleggen

ABN AMRO: Nederlands vastgoed zeer in trek
februari 16, 2015 - (0) comments

Internationale vastgoedbeleggers zullen de komende tijd nog volop winkelen in de Nederlandse steden.  Daarvoor biedt het vastgoed hier een te aantrekkelijk rendement en zijn de vooruitzichten van de kredietmarkt hier te positief [...]

De Stad

Kunst wordt functioneel bij stedelijke ontwikkeling
februari 23, 2015 - (0) comments

Sinds 2013 hebben de rijksoverheid en de provinciale en lokale overheden vanwege bezuinigingen voor een deel een einde gemaakt aan het toekennen van subsidies voor kunst en cultuur. Dit heeft allerminst [...]

Overige onderwerpen